Mijn visie op de zorg

Ieder mens leidt een gelukkig bestaan doordat ze continu een gezond en zelfstandig leven leiden waarbij ze niet afhankelijk zijn van één persoon of organisatie. Zorgpartijen faciliteren de mensen in het zelfstandig kunnen vormgeven van het zorgproces en het zelfstandig kunnen uitvoeren hiervan. Lees hier meer.

Wie ben ik

Ik ben een veelzijdig persoon die graag met anderen samenwerkt en van uitdagingen houd op het raakvlak organisatie-technologie. Ik ben een soort van lego box die voor iedere complexe unieke uitdaging zijn rol passend maakt en tools ontwikkelt die helpen om de uitdaging aan te gaan. Functies waar ik voor in te zetten ben: veranderaar, inspirator, (implementatie) projectleider, interim-manager, teamcoach, adviseur, beleidsmedewerker.

Hieronder lees je wat mijn kracht, kennis en expertise, motivatie, en achtergrond is.

Mijn kracht

 • Gericht op kernwaarden van betrokkenen & bedrijfsresultaatik bekijk alle vraagstukken vanuit perspectief ‘wat levert dit op voor de cliënt, medewerker en organisatie’, niet vanuit ICT of bestaande organisatie-inrichting
 • Vervul brugfunctie tussen organisatie, proces, mens & ICTik begrijp beide werelden en de relaties hiertussen
 • Mensen mensik inspireer, enthousiasmeer, ben oprecht, geïnteresseerd, empathisch en stem af op het denk/kennisniveau van de gebruikers
 • Brede achtergrond kennis en ervaringjouw situatie wordt vanuit verschillende invalshoeken benaderd om tot een integrale oplossing te komen
 • Groot inlevingsvermogen en lerend vermogenaanpak en oplossing is specifiek op jouw situatie toegepast
 • Complexe vraagstukken behapbaar makenik breng overzicht, duidelijkheid en transparantie op inhoud en het proces
 • Onafhankelijkgeen bevooroordeling vanuit klant- of leveranciersperspectief
 • Frisse blikik bekijk de situatie vanuit een nieuw perspectief

Mijn achtergrond

Ik ben van huis uit een bedrijfskundige die als projectleider en projectmedewerker in de geestelijke gezondheidszorg heeft gewerkt. Daarvoor werkte ik als organisatieadviseur bij verzekeraars. Beide op het raakvlak tussen organisatie en informatievoorziening.

Een geheel andere kant van mij is dat ik als vrijwilliger met daklozen werkte en in een samenwerkingsverband twee eetgelegenheden heb opgezet voor mensen die meer sociale contacten willen hebben. In diezelfde branche werkte ik (betaald) als vrijwilligerscoördinator van zo’n 80 vrijwilligers. Ook werkte ik als vrijwilliger met mensen die graag meer sociale contacten zouden willen hebben.
Verder heb ik een kennisportaal opgezet voor mensen met autisme over het onderwerp: leren herkennen en leren anticiperen op de emoties van anderen.

Ik vind het erg leuk om te reizen en doe dat in alle continenten, het liefst zo basaal mogelijk. Ik hou er namelijk van om met verschillende culturen in aanraking te komen en het avontuur op te zoeken.

Mijn kennis en expertise

 • eHealth stromingen & technologieënom verbanden te kunnen leggen tussen eHealth en diensten & processen
 • Kennismanagementals basis om medewerkers optimaal kennis over te laten dragen en een lerend team te creëren
 • Veranderkundeom mensen in beweging te krijgen, bepaalde dragers van cultuur te beïnvloeden en draagvlak te creëren
 • Bedrijfskundeom visies, doelen, strategie, beleid en planning goed te kunnen formuleren
 • Business Informatie Planningom op gestructureerde en overzichtelijke manier de impact op personeel, processen, informatievoorziening en ICT platvormen te bepalen
 • Projectmanagementom sturing te geven aan het veranderproces, inzicht in voortgang op geld, tijd, kwaliteit, risico’s, businesscase en scope
 • Performance managementom resultaten te meten en dit overzichtelijk te presenteren
 • Informatie technologieom een sparringspartner met software leveranciers te kunnen zijn en tevens een brugfunctie met gebruikers te kunnen vormen

Mijn motivatie

Mijn passie ligt op het gebied van het begeleiden van personen of teams in het doorgaan van een verandering. Daarnaast hou ik van het versimpelen van complexe vraagstukken zodat deze behapbaar worden voor degene die met deze vraagstukken te maken hebben.

Mijn drive om in de zorg te werken: ik ben van nature hulpverlenend ingesteld, op een manier dat ik mensen leer om zelf de situatie de baas te worden. En ik krijg veel energie van het werken met hulpverleners en cliënten, ik vind dat erg interessante mensen. Wat ik fascinerend aan het werk vind is de uitdaging om continu betere zorg te leveren op basis van nieuwe inzichten.

Daarnaast heb ik een zwak voor de uitdagingen rondom blended hulpverlening. Op deze website heb ik mijn ideeën hierover beschreven.